Bộ Ba Quái Nhân Trailer
Xem phim
Server #1
Nội dung phim

David Dunn - một người đàn ông bình thường sở hữu sức mạnh siêu phàm; "Quý ngài Glass" Elijah. "Bộ Ba Quái Nhân" và Kevin Wendell Crumb - một quái nhân với 24 tính cách tồn tại trong cùng một cơ thể.
Cuộc đụng độ của ba quái nhân.

Hiển thị thêm...