Để liên hệ quảng cáo xem phim hoặc khiếu nại bản quyền các bạn vui lòng liên hệ theo các hình thức sau
 
 
Lưu ý: các đối tác không liên hệ hoặc trả lời các mail lạ hoặc không chính xác như thông tin bên trên để tránh bị lừa đảo, chúng tôi chỉ sử dụng 1 mail duy nhất để liên hệ, mọi thay đổi hay cập nhật đều sẽ được thông báo tại trang này. Thân!